top of page
Business Conference

Raziskovanje najboljših praks na področju vključevanja vseh spolnih identitet v evropskem poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter analiza njihovih skupnih značilnosti in pristopov. Na podlagi tega so bile oblikovane minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati vključujoča institucija. Te zahteve so predstavljene v »Smernicah vključevanja vseh spolnih identitet«.

Smernice vključevanja vseh spolnih identitet

Modern Laptop

Ugotovitve naše raziskave so bile uporabljene kot temelj za razvoj interaktivnega ocenjevalnega pripomočka za srednje šole (predvsem poklicnega izobraževanja in usposabljanja) za primerjavo njihovih sedanjih usmeritev na področju vključevanja vseh spolnih identitet. Raziskava je poudarila področja, na katerih so potrebne izboljšave in način vpeljave le-teh (npr. institucionalne spremembe, usposabljanja ipd.). Rezultate interaktivnega ocenjevalnega pripomočka smo upoštevali pri oblikovanju Gender + smernic, iz katerih je razvidno, v kolikšni meri šola oz. ustanova izpolnjuje nekakšne minimalne zahteve.

Orodje za določanje Gender+ odtisa

Open Book

Gender Champion – Nabor kompetenc

Eden glavnih elementov zagotavljanja vključevanja vseh spolnih identitet bo podeljevanje naziva Gender Champion. IO3 zajema terensko raziskavo z vodili o enakopravnosti in raznolikosti, v kateri so sodelovali zaposleni v kadrovskih službah, vodje  v poklicnem izobraževanju in usposabljanju idr. Na podlagi ugotovitev smo oblikovali, kaj bi bile naloge in značilnosti vloge Gender Champion-a ter oblikovali enoten nabor veščin za ta profil. Ugotovitve raziskave so na voljo v nekaterih drugih virih (vodičih, orodjih za vzpostavitev določenih storitev itd…), ki bodo v pomoč šolam, ki bi želele to vlogo vzpostaviti. Gradiva so objavljena na spletni strani projekta skupaj z orodjem za primerjalno spremljanje in smernicami.

bottom of page