top of page

O NAS

Gender + je dveletni Erasmus + KA« projekt, v okviru katerega so bilerazvite smernice in orodja za primerjalno spremljanje, ki so povečala vključevalno zmožnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Mnoga izobraževanja so namreč še vedno zaznamovana kot primerna za določen spol, vključenost ostalih spolnih identitet pa je zelo nizka. V okviru projekta je nastalo več s to tematiko povezanih gradiv oz. pripomočkov: v Gender+ smernicah so določene minimalne zahteve, ki jih morajo organizacije izpolnjevati, če želijo biti vključujoče za vse spolne identitete. Strokovnjaki iz prakse bodo ocenili svoje storitve in opazovali napredek tako, da bodo rezultate oz. opažanja primerjali s smernicami ter oblikovali nekakšen Gender Footprint oz. odtis vseh prizadevanj določene organizacije za vključevanje vseh spolnih identitet. Organizacije, ki se bodo pri tem izkazale, bodo prejele Gender+ znak kakovosti. V okviru projekta je bil oblikovan tudi nabor veščin za profil Gender Champion ter smernice in gradiva za oblikovanje te vloge.

bottom of page