top of page

Partnerji

Projektni konzorcij sestavlja 6 partnerjev iz Velike Britanije, Finske, Bolgarije, Italije, Slovenije in Cipra. Projekt usklajuje aspire-igen, največja organizacija, ki deluje na področju usposabljanja ter razvoja kariere v regijah Yorkshire in Humber v Veliki Britaniji.

Aspire-igen.jpg

aspire-igen

Skupina aspire-igen je neprofitno socialno podjetje z več kot 25-letnimi izkušnjami s področja karierne orientacije, podpore pri delu in usposabljanj za ranljive ciljne skupine. Od 1992 naprej so sodelovali v več kot 75 projektih, skupina za raziskave in razvoj pa je razvila sodobne, visokokakovostne programe in orodja, ki so kos današnjim zahtevam v kariernem razvoju in zaposlovanju. Evropska komisija je Aspire-Igen prepoznala kot center odličnosti, ki podpira razvoj karierne politike na ravni EU, imajo pa tudi naziv Euroguidance centra v Veliki Britaniji.

Finland_Learnmera logo.png

Learnmera

Learnmera Oy je zasebna organizacija iz Helsinkov, ki ponuja jezikovno izobraževanje (tudi poslovni jezik) in prevajalske ter lektorske storitve. Poučujejo vse pomembnejše nordijske in evropske jezike, ponujajo tudi začetne tečaje angleščine, finščine, švedščine, francoščine, nemščine in ruščine. Learnmera Oy ima izkušnje s področja izdelave spletnih strani z učnimi viri, oblikovanja vsebin za razne aplikacije ter izvedbe online poklicnih tečajev. Z njihove spletne strani si je možno brezplačno naložiti materiale za učenje tujih jezikov in gradiva s področja kulture, kar obiskovalci spletne strani množično uporabljajo. Learnmera Oy od 2008 sodeluje v raznih evropskih projektih. Poleg prej omenjenih storitev ponujajo tudi IT rešitve za podjetja in organizacije, ki želijo izboljšati uporabniške vmesnike in prisotnost v družbenih medijih. Seznam projektov, v katerih je sodelovala Learnmera Oy, si lahko ogledate tukaj.

logo_elipsa bordo LUNG.png

LUNG

LUNG je sodobno izobraževalno središče s skoraj 60-letnimi izkušnjami v izobraževanju odraslih. Trenutno imajo 13 zaposlenih in več kot 80 zunanjih sodelavcev. V izobraževanje in svetovanje na LUNG-u se letno vključi približno 5000 ljudi. Pestra izobraževalna ponudba LUNG-a je razdeljena na pet področij: Pridobitev izobrazbe (OŠ za odrasle, poklicni in srednješolski programi), Jeziki (splošni skupinski ali individualni tečaji po meri), Izpopolnjevanje (računalniški in računovodski tečaji, NPK), tečaji za prosti čas, Podpora učenju (nacionalni in mednarodni projekti). Na LUNG-u deluje tudi Večgeneracijski center Goriške, ki je namenjen vseživljenjskemu učenju ljudi iz različnih ranljivih skupin. Poleg tega tu deluje tudi Svetovalno središče ISIO, Karierni center za mlade, točke VŽU in Središče za samostojno učenje. Ustvariili so odprto učno okolje, ki omogoča boljši dostop do učenja in svetovanja v zvezi z možnostmi izobraževanja. Imajo trdne povezave s sorodnimi organizacijami tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju. Skrb za kakovost je zanje visokega pomena, kar potrjuje tudi nacionalna licenca POKI zeleni znak za kakovost.

BFE logo.jpg

BFE

Bolgarska neprofitna organizacija The Business Foundation for Education (BFE) je bila ustanovljena v letu 2005. Znani so kot vodilni v na področju vseživljenjskega učenja in kariernega svetovanja, njihove pobude pa predstavljajo velik napredek v zaposljivosti in konkurenčnosti vključenih uporabnikov. BFE od 2005 izvaja program Global Career Development Facilitator, v katerem se je usposobilo že več kot 1000 kariernih svetovalcev. Vzpostavili so tudi mrežo 37 univerzitetnih kariernih centrov. Sodelovali so pri vzpostavitvi lokalnih kariernih centrov, namenjenih mladim, učencem, dijakom in zaposlenim. Njihovo pilotno izvedbo šolskih Kariernih klubov je Ministrstvo za izobraževanje kasneje postavilo za model izvajanja kariernega svetovanja po šolah v vsej državi. Sodelovali so tudi pri pripravi nacionalnega interaktivnega kurikula za karierno svetovanje ter razvili metodologijo za model pripravništva, ki so ga nato prevzeli v javni upravi, visokem šolstvu in privatnem sektorju. Izvajajo raziskave med mladimi in študenti na področju kariernega svetovanja in zaposlovanja, kot vodilni ali partnerji pa so sodelovali že v več kot 40 nacionalnih in evropskih projektih s področja osebnega in kariernega razvoja, podjetništva, socialne vključenosti in inovativnih metod usposabljanja.

csi-logo-new.png

CSI

Centre for Social Innovation (CSI) je razvojno-raziskovalna organizacija, ki se zavzema za podporo družbenim inovacijam, ki prispevajo k pozitivnim spremembam v lokalnem, nacionalnem, regionalnem in globalnem kontekstu. Ta vključuje tako vladne strukture kot lokalno upravo, neprofitne organizacije, izobraževalne ustanove in profitne organizacije. CSI je skupina raziskovalcev, podjetnikov, projektnih vodij, mentorjev in IT strokovnjakov, ki so strokovni in odprti za ideje. CSI združuje sposobnost in zmožnost prepoznavanja družbenih potreb ter vpeljevanja prilagojenih pobud in zagotavljanja trajnostne rasti. Najbolj so strokovno podkovani na področjih tradicionalnega in e- izobraževanja, podjetništva, zagonskih podjetij, inovacij, ustvarjalnosti, veščine pogajanja, IP svetovanja, družbene odgovornosti, poslovnih svetovalnih rešitev, obdelave podatkov, projektnega vodenja, storitev projektne evalvacije in validacije, računalniških iger. CSI svoje znanje in veščine črpa iz široke globalne mreže, ki vključuje akademske ustanove, IT podjetja, javne službe, mednarodne organizacije in zagonska podjetja.

logo ciape.png

CIAPE

CIAPE je italijanski Center za permanentno izobraževanje, ki deluje kot neprofitna zasebna organizacija. Skrbijo za kakovosten, raznovrsten, vsem dostopen in vključujoč sistem izobraževanja odraslih, saj delujejo kot učeča se organizacija, ki promovira razvoj učeče se družbe. CIAPE izvaja raziskovalne dejavnosti in usposabljanja za razvijanje in vrednotenje prečnih kompetenc in novih, ki jih zahteva trg dela. CIAPE je inovativen projekt, ki je nastal s ciljem, da spreminjajoča se družba postane uspešnejša - prav z vseživljenjskim učenjem si lahko posameznik zagotovi konkurenčno prednost na globalnem trgu dela. Izobraževalna ponudba se mora prilagajati novim potrebam odraslih udeležencev, ki so pogosto zelo zaposleni in imajo specifične cilje. CIAPE zagotavlja inovativne in učinkovite rešitve, ki so prilagojene novim družbeno-ekonomskim razmeram. Ključne besede: samoizpolnitev, zaposljivost, poklicna prilagodljivost, aktivno državljanstvo, socialna vključenost.

bottom of page