top of page

Zadnje novosti

Zaključno Skype srečanje, november 2020

Gender+ Skype_041120.jpg

Partnerji v projektu smo se 4. novembra še zadnjič srečali na daljavo in se pogovorili o zaključku dejavnosti Gender+ projekta ter različnih načinih diseminacije uporabnih rezultatov projekta . Želimo si sodelovanja tudi v prihodnje in se tega veselimo!

Zaključni projektni sestanek partnerjev, september 2020

Gender+ final meeting 28-09-20.jpg

Zaključni sestanek partnerjev je bila odlična priložnost za dogovore o zadnjih posodobitvah in dopolnitvak projektnih rezultatov, pa tudi za diseminacijo oz. širjenje informacij o tem, kaj smo v projektu dosegli. Hvala vsem partnerjem za prispevek h končnemu rezultatu!

Novosti v septembru 2020

Gender+ image.png

Pred kratkim smo imeli odlično priložnost za predstavitev projekta Gender+ ostalim finalistom in zmagovalcem natečaja Dobre prakse v inkluzivnem zaposlovanju, ki ga je priredila Evropska mreža za inovacije v vključevanju. Veselimo se sodelovanja z Accion contra el Hambre, EduCompass in Fundacio Gentis, s katerimi bomo letos in v prihodnjem letu organizirali spletne seminarje, dogodke, študijske obiske in delovne skupine.

Novosti v juliju 2020

Partnerji v projektu z veseljem sporočamo, da je bil Gender+ s strani Evropske mreže za inovacije v vključevanju izbran kot primer DOBRE PRAKSE V INKLUZIVNEM ZAPOSLOVANJU. To nam odpira nove možnosti za delitev rezultatov projekta med deležniki po Evropi.

Četrti projektni sestanek, april 2020

Naše četrto srečanje partnerjev je 22. in 23. aprila zaradi kriznih ukrepov potekalo preko Skype-a. Kljub trenutni situaciji, ki za nekatere projektne aktivnosti predstavlja oteževalno okoliščino, smo na sestanku lahko ocenili napredovanje projekta in določili roke za preostale dejavnosti v 2020. Razpravljali smo o napredku pri oblikovanju nabora veščin za profil »Gender Champion«, pa tudi o načinih boljšega razširjanja rezultatov projekta. V drugem dnevu smo analizirali prve povratne informacije, ki smo jih dobili pri pilotnem preizkušanju orodja Benchmarking Tool; le-to je namenjeno organizacijam v srednjem in poklicnem izobraževanju, ki želijo preveriti, kako vključujoči so. S partnerji se veselimo sodelovanja, ki nas v tem inovativnem projektu čaka v naslednjih šestih mesecih!

Multiplikacijski dogodek v V. Britaniji, 20. februar 2020

Koordinator projekta, Aspire-Igen je projekt Gender+ predstavil soudeležencem multiplikatorskega dogodka v londonski Europe House. Dogodek je gostil UK NARIC (britanski nacionalni informacijski center za priznavanje kvalifikacij, pristojen za vrednotenje in priznavanje izobraževanja), udeleženci pa so se pozitivno odzvali na inovativen način, ki ga uporabljamo za raziskovanje vključevanja na podlagi spolne identitete v segmentu poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Tretji projektni sestanek v Novi Gorici, Slovenija, november 2019.

Tretji projektni sestanek je 5. in 6. novembra potekal v Novi Gorici - na LUNG-u. Partnerji smo se dogovarjali o zaključnem delu oblikovanja ter informiranju glede Gender+ smernic, ki določajo nekakšne minimalne standarde vključevanja različnih spolnih identitet za organizacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET). Oblikovane smernice so služile tudi kot temelj za pripravo Primerjalnega orodja za ugotavljanje Gender+ odtisa. S pomočjo tega orodja lahko organizacije ugotovijo, kako vključujoče so ter sledijo svojemu napredku na tem področju. Na srečanju je bila predstavljena testna verzija tega orodja, ki jo bomo pilotno preizkusili v začetku 2020. Zaključni del srečanja smo partnerji posvetili predstavitvi tretjega rezultata projekta, Gender Champion profila, ki bo zagotovo eno ključnih orodij pri (VET) zaposlovanju v prihodnosti, pa tudi oblikovanju in zagotavljanju vključujočih izobraževalnih programov.

Multiplikacijski dogodek v V. Britaniji, 25. oktober 2019

UK Multiplier Event

Koordinator projekta, Aspire-igen je projekt Gender+ in njegove smernice predstavil na seminarju v Leedsu, ki je potekal v okviru  Evropskega tedna poklicnih veščin 2019. Med udeleženci je bil tudi predstavnik britanske Nacionalne agencije, kar je bila odlična priložnost za predstavitev napredka pri delu v projektu Gender+.

Multiplikacijski dogodek v Bolgariji, 21. oktober 2019

Bulgaria Multiplier Event

Projekt Gender+ je bil predstavljen v Sofiji na seminarju za učitelje, mentorje in karierne svetovalce. BFE je predstavila cilje projekta ter pričakovane rezultate, vključno z Gender+ smernicami, ki  predstavljajo vodilo za vključujoče izobraževalne prakse. Na podlagi smernic bodo partnerji razvili spletno primerjalno orodje – Benchmarking Tool, ki bo zaposlenim v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v pomoč pri presojanju in izboljšavi lastnih politik vključevanja.

Drugi projektni sestanek na Cipru - Nicosia, 21. maj 2019

Drugi projektni sestanek je potekal na Cipru - Nicosia, 21. maja 2019. Dogodek je gostila organizacija CSI. Partnerji so predstavili izsledke svojih nacionalnih raziskav o vključevanju različnih spolnih identitet. Pogovor je tekel o intervjujih z odločevalci, skupinami zagovornikov in predstavniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET). Spoznali smo tudi primere dobre prakse na teh področjih in pregledali trenutno veljavne predpise in pristope glede vključevanja. Za vsako od partnerskih držav je bila narejena tudi SWOT analiza. Rezultati vseh raziskav bodo služili ot temelj za oblikovanje Gender+ priporočil. Drugi del sestanka smo posvetili zbiranju idej in oblikovanju naslednjega rezultata projekta - Primerjalnega orodja za merjenje Gender+ odtisa. Več o tem lahko preberete v razdelku "Rezultati" na naši spletni strani.

Uvodni sestanek v Sofiji, Bolgarija januar 2019